Generes du af dårlig eller manglende mobildækning udendørs?

Mobildækning bliver ofte taget for givet, det er usynligt i luften omkring os, og teleselskaberne stiller dækning til rådighed uden at vi selv skal gøre noget, men mobilsignaler rækker ikke så langt, og de dæmpes af bygninger og andre strukturer. Så der er ganske mange områder i landet, hvor der simpelthen ikke er god mobildækning eller direkte huller. Og huller i mobildækning kan blive særdeles kritisk, når alarmering er afhængig af mobilsignal.

Forbedring af mobildækning udendørs kan stort set kun ske ved at mobiloperatørerne etablerer eller forbedrer antennepositioner. Investeringer i antennepositioner prioriteres i områder, hvor der er størst potentiel kundemasse. Så alarmeringsbehov i tyndtbefolkede områder har lav prioritet.

Planlægningsmyndigheder som kommuner kan med fordel gennemføre mobilmåling af områder ved at gennemkøre dem med måleudstyr. Det er specielt effektivt at udnytte fx renovationsvogne, der allerede besøger alle adresser (også privatveje) regelmæssigt, og resultatet er oversigtskort, der ret tydeligt viser områder med dårlig dækning.

Status på mobildækning anvendes herefter til i dialog med mobiloperatørerne at finde løsninger, der prioriteret kan udbedre de fundne mangler. Ofte uden de store omkostninger for kommunen.

Kortlægning af mobildækning i kommunen har værdi som den faktabaserede undersøgelse, der kan igangsætte planlægningsprocessen med at få manglende dækning udbedret. Og efterfølgende kan målingen nemt gentages sådan, at forbedringer dokumenteres