Vi vil være bindeleddet mellem dig som kunde og dine leverandører af tele- og datakommunikation

AnyCom blev etableret den 1. august 2013 og ejes af Thomas Meyer Balle. AnyCom er et selvstændigt konsulenthus, som leverer leverandøruafhængig rådgivning indenfor tele- og datakommunikation.

Firmaet er ungt, men alle konsulenter har mange års erfaring indenfor tele- og databranchen, primært med erfaring fra de danske operatører, samt de danske leverandører af infrastruktur. Vi kender altså både markedet set fra leverandørernes side, men også set ud fra kundernes behov.

Vi løser opgaver fra analyse og behovsafdækning, udarbejdelse af beslutningsforslag over anskaffelse, til implementering og driftsoptimering. Erfaring fra implementering og drift giver således dig som kunde værdi i tidlige faser, hvor anskaffelse tilrettelægges optimalt i forhold til efterfølgende drift. Udnyttelse af denne viden reducerer risikoen for fejlbeslutninger og åbnet for nye forretningsmuligheder.

Vores virksomhedsværdier baserer sig i høj grad på respekt og anerkendelse af gjorte erfaringer, og derfor er vi ganske sikre på, at de mange erfaringer også kommer jer til gode.