Generes du af dårlig eller manglende mobildækning indendørs?

Mobildækning bliver ofte taget for givet, det er usynligt i luften omkring os, og teleselskaberne stiller dækning til rådighed uden at vi selv skal gøre noget, men når vi kommer ind i nye tætte bygninger, så er oplevelsen meget ofte en ganske anden. Og når vi selv skærmer mobilsignalerne af med energivenlige vinduer, så står brugeren selv med udfordringerne med at finde en løsning.

Der er to situationer, hvor det giver værdi at undersøge mobildækning nærmere – i de tilfælde, hvor brugerne forhindres i effektivt at udføre deres arbejde pga. dårlig mobildækning, og i de tilfælde, hvor der etableres nybyggeri, hvor indendørs mobildækning simpelthen er en forudsætning for udlejning og/eller brug.

Kortlægning af mobildækning gennemføres som en on-site måling, hvor mobilsignal måles med kalibreret udstyr i relevante bygningsområder. Med denne viden kan der etableres løsninger – måske så simpelt som at skifte mobilleverandør, eller der kan etableres indendørs dækning i hele eller dele af bygningen.

Og specielt ved nybyggeri er det langt billigere at planlægge indendørsdækning inden byggeriet er færdigt fremfor at skulle eftermontere antenner og kabler.

Kortlægning giver forhåndsviden, der sikrer at tidsplaner holder og at budgetter ikke overskrides. Og god indendørs mobildækning øger bygningers værdi i forhold til udlejere, der er afhængige af mobiltelefoni.